Graving ved parkeringsplassen i nord

Fredag vil det vil bli gravd og lagt grus i området mellom P-plass i Nord og nabotomter i Rådhusvegen 25. Altså mellom de to garasjerekker. Biler parkert mot nabotomt bes derfor flyttet før kl 11 i morgen fredag 6.11.