Endret estetisk enhetsplan for paviljonger

Det ble avholdt et kort beboermøte den 26.08 der 11 beboere med 3 fullmakter trosset vinden og vedtok en endring av Estetisk enhetsplan. Det er bare ett avsnitt i punkt 1. Paviljonger som ble endret. Her er hele punktet med understrekning av de nye reglene:

Det er ikke tillatt med paviljong på terrasse, og permanente paviljonger kan ikke settes opp. Det er tillatt med paviljonger i hagen, uten permanent gulv (se også punkt 5). En paviljong må settes opp i samråd med naboen og styret, og hensynet til naboen vil alltid veie tungt. Paviljongen skal følge visse krav: Maksimalt 3×4 meter, med stoffvegger i avdempet, nøytral farge, og der det er flere paviljonger i samme husrekke, skal de være så like som mulig. Når paviljongen ikke er i bruk skal veggene rulles opp eller til siden.